Sinh chuột lại sinh mèo

 Sinh chuột
lại sinh mèo

Trời sinh ra lũ chuột
Sửa sai sinh tiếp mèo !
Mèo oai mới khẽ hát
Chuột sợ chạy phờ râu !

Đời sinh đứa tham nhũng
Liệu có ai nữa đâu ?
Để nghe danh đã hoảng
Để đời đỡ nỗi đau .

Ngoc Du

gửi a Sỹ Lương

Anh Nguyễn Sỹ Lương à lại còn như anh :"Trôm đêm chưa chán cướp ngày nghênh ngang ."
Thôi chúng mình chỉ còn biết than với nhau cho bớt o ép lòng ...

Ngoc Du

gửi Tùng Minh

Như Tùng Minh nói :"Đã có lá đề lá đa
Hiền dân có mà ngồi khóc!" .Thế là chịu rồi.Buồn nhỉ!

Ngoc Du

gửi Vũ Quốc Khánh

Nạn tham nhũng này khó diệt lắm Quốc Khánh à.Đọc báo thấy nhiều vụ không chặn được từ đầu mà chúng bỏ đầy túi ... mới phát hiện ra.

Nguyễn si Lương

Chuột lớn chuột bé cả bầy
Trôm đêm chưa chán cướp ngày nghênh ngang .
.........
Chuột đẻ mau lắm dần trở thành hành tinh chuột mất thôi

Tùng Minh

Gửi anh Ngọc Du

Trời sinh voi trời sinh cỏ
Lại trót sinh ra chuột rồi.
Thì phải cho mèo ra đời
Để chuột nhìn thấy là hoảng.

Xã hội sinh đứa tham nhũng
Mỗi ngày nhan nhản thêm ra.
Đã có lá đề lá đa
Hiền dân có mà ngồi khóc!

Ước gì ông trời cho mọc
Mỗi đứa tham một cái sừng.
Để chúng còn biết liệu chừng
Đỡ thói đục công khoét quỹ.

Vũ Quốc Khánh

Kính gửi bác Ngọc Du
Em TEM bác nhé

Đời sinh kẻ tham nhũng
Trời sinh triệu ông Du
Để có lúc cầm tù
Những kẻ thù tham nhũng

Tiếc rằng hiện nay chưa đủ triệu ông Du nên công cuộc chống tham nhũng chưa đạt nhiều kết quả.
Thôi đành từ từ chờ đọi biết làm thế nào được bác Ngọc Du hè